Selecteer een pagina

info@vandoornelst.nl
0488 427773

post/bezoekadres:
Tielsestraat 52
4043 JT Opheusden
Alleen op afspraak


bezoekadres:
Donkerstraat 5
3958 BH Amerongen
Alleen op afspraak


Disclaimer voor http://vandoornelst.nl/

Van Doorn Elst (Kamer van Koophandel: 52123855), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot http://vandoornelst.nl/ (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Van Doorn Elst behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Van Doorn Elst spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Doorn Elst.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Doorn Elst nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Doorn Elst.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Doorn Elst, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Direct in contact komen?

Vul hieronder uw telefoonnummer of emailadres in
en we zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.